Peace Arena sa Verona

Ang Arena di Pace 2024 (Mayo 17-18) ay nagpapatuloy sa karanasan ng Arenas of Peace noong dekada otsenta at siyamnapu

Ipagpapatuloy ng Arena di Pace 2024 (Mayo 17-18) ang karanasan ng Arenas of Peace noong dekada otsenta at siyamnapu at darating sampung taon pagkatapos ng huli (Abril 25, 2014). Ang inisyatiba ay isinilang mula sa pagkaunawa na ang senaryo sa daigdig ng isang "third world war in pieces", na kadalasang sinasabi ni Pope Francis, ay kongkreto at dramatiko sa mga kahihinatnan nito, na humipo rin nang malapit sa Italya, dahil may mga salungatan sa Europa at sa ang Mediterranean basin.

Kaya ang kagyat na pangangailangang tanungin ang ating sarili kung paano unawain ang kapayapaan sa kasalukuyang pandaigdigang konteksto at kung anong mga proseso ang dapat pamumuhunanan upang maitayo ito. Sa simula, sa katunayan, ang Arena di Pace 2024 ay naisip bilang isang bukas at participatory na proseso. Mahigit sa 200 civil society entity at asosasyon, na ang ilan ay bahagi ng 3MM Italy coordination, ay sumali sa limang thematic table na natukoy: 1) Peace and Disarmament; 2) Integral Ecology; 3) Migrasyon; 4) Trabaho, Ekonomiya at Pananalapi; 5) Demokrasya at Mga Karapatan.

Ang mga talahanayan ay tumutugma sa maraming iba pang mga lugar na itinuturing na mahalaga upang makamit ang isang mas malalim at mas sapat na pag-unawa sa kung ano ang kailangang gawin ngayon upang itaguyod ang isang makatarungan at tunay na kapayapaan. Ang resulta ng mga talahanayan ay ang resulta ng pagbabahagi ng iba't ibang mga kontribusyon na lumitaw sa mga lugar upang magkaroon ng pangkalahatang pananaw, tulad ng iniimbitahan tayo ni Pope Francis na gawin tungkol sa paradigm ng integral ecology, kung saan palalimin at ilunsad ang mga kasunod na hakbangin.

Ilang taon na naming kilala si Father Alex Zanotelli. Magkasama kaming dumalo sa isang kaganapan sa Federico II Unibersidad ng Naples sa panahon ng Second World March noong Nobyembre 2019. Ginampanan niya ang mahalagang papel ng mensahero.

Iniuulat namin ang bahagi ng kanyang talumpati sa harap ng Papa at ng madla sa Arena (10,000 katao). “…Ito ang unang pagkakataon na ang isang Arena ng Kapayapaan ay may obispo at alkalde ng Verona bilang mga sponsor. Kami ay sumang-ayon na ang Arena ng Kapayapaan ay hindi maaaring isang kaganapan, ngunit isang proseso na gaganapin bawat dalawang taon.

Ang pangunahing layunin ay upang isulong ang isang malawak na pagsasama-sama ng iba't ibang nag-uugnay at popular na mga katotohanan upang bumuo ng isang mahusay na kilusang popular na may kakayahang yumanig sa ating gobyerno at gayundin sa mismong EU, mga bilanggo ng isang sistemang pang-ekonomiya-pinansyal-militarized.

Paano natin pag-uusapan ang kapayapaan kung makikipagdigma tayo sa mahihirap?

Ako ay isang misyonero ng Comboni na nagpunta sa Africa upang magbalik-loob. Sa katunayan, paano natin pag-uusapan ang kapayapaan kung makikipagdigma tayo sa mahihirap? Sa katunayan, ngayon tayo ay nabubuhay sa isang sistemang pang-ekonomiya sa pananalapi na nagpapahintulot sa 10% ng populasyon ng mundo na ubusin ang 90% ng mga kalakal (sinasabi sa atin ng mga siyentipiko na kung ang lahat ay mamuhay ayon sa ating paraan, kakailanganin natin ng dalawa o tatlong higit pang Earth).

Kalahati ng populasyon ng mundo ay may kinalaman sa 1% ng kayamanan, habang 800 milyong tao ang nagugutom. At higit sa isang bilyon ang nakatira sa mga kulungan. Sinabi ni Pope Francis sa kanyang encyclical na Evangelii Gaudium: "Ang ekonomiyang ito ay pumapatay." Ngunit ang sistemang ito ay napapanatili lamang dahil ang mga mayayaman ay nag-aarmas sa kanilang sarili hanggang sa ngipin. Ipinapakita ng data ng Sipri na noong 2023 ang mayayaman sa mundo ay gumastos ng $2440.000 bilyon sa mga armas. Ang isang maliit na bansa tulad ng Italya ay gumastos ng 32.000 bilyon. Mga sandata na nagsisilbing ipagtanggol ang ating magandang lugar sa mundong ito at makuha ang wala sa atin.

Paano pag-usapan ang tungkol sa kapayapaan sa isang mundo kung saan mayroong higit sa 50 aktibong salungatan?

Paano pag-usapan ang tungkol sa kapayapaan sa isang mundo kung saan mayroong higit sa 50 aktibong salungatan? Ang landas ng rearmament na isinasagawa sa Europa at sa buong mundo ay maaaring humantong sa atin sa kailaliman ng ikatlong atomic na digmaang pandaigdig at, samakatuwid, sa "nuclear winter." Iyon ang dahilan kung bakit pinagtibay ni Pope Francis sa encyclical na Fratelli Tutti na ngayon ay "hindi na maaaring magkaroon ng isang makatarungang digmaan."

Ang isang masakit na kahihinatnan ng sistema natin ngayon ay mga emigrante, higit sa 100 milyon ayon sa UN; Sila ang naghihirap sa mundo na kumakatok sa mga pintuan ng mayayamang bansa. Ngunit tinatanggihan sila ng Estados Unidos at Australia.

Ang Europa, kasama ang mga patakarang rasista sa "externalization" ng mga hangganan nito, ay nagsisikap na ilayo sila sa atin hangga't maaari, na nagbabayad ng bilyun-bilyon sa mga diktatoryal na pamahalaan ng North Africa at Turkey, na nakatanggap ng higit sa siyam na bilyong euro upang mapanatili ang hindi bababa sa apat na milyong Afghans, Iraqis at Syrians na tumakas sa mga digmaang isinagawa ng Kanluran sa mga detention camp.

Ang pinakamapait na kahihinatnan ng mga kriminal na patakarang ito ay ang 100.000 migrante ay inilibing na ngayon sa Mediterranean! Sa harap ng malubhang pandaigdigang sitwasyong ito na humahawak sa atin, ang pag-asa ay maaari lamang lumitaw mula sa ibaba.

Dapat tayong lahat ay magkaroon ng kamalayan sa katotohanan, magkaisa at unti-unting lumikha ng malalakas na kilusang popular na yumanig sa ating mga pamahalaan, mga bilanggo ng sistemang ito.

Ang gawaing isinagawa sa limang talahanayan sa gitna ng daan-daang tanyag na katotohanan at asosasyon upang ihanda ang Arena ng Kapayapaan ay dapat na kopyahin sa buong bansa upang ihanda ang lupa para sa isang mahusay na kilusang popular.

At magkita-kita tayo sa loob ng dalawang taon sa “Arena for Peace 2026″… kapag lumipas na ang Third World March (sana… pagkatapos ng karanasan ng pangalawa sa Covid ay nananatili tayong umaasa ngunit batid na kahit ano ay maaaring mangyari) at ito ay naging itinanim (marahil sa simula) ang landas patungo sa ikaapat na edisyon.

Mag-iwan ng komento