Mga Lungsod - TPAN

ICAN CAMPAIGN: MGA SUPPORT NG MGA CITIES ANG TPAN

Ang isang pandaigdigang tawag mula sa mga lungsod at bayan upang suportahan ang UN Treaty sa Pagbabawal ng Nukleyar na Armas

Ang mga armas ng nuclear ay nagpapahiwatig ng isang hindi katanggap-tanggap na banta sa mga tao sa lahat ng dako. Ito ang dahilan kung bakit, ang 7 ng Hulyo ng 2017, 122 na mga bansa ay bumoto sa pabor sa paggamit ng Treaty sa Pagbabawal ng Nuclear Armas. Inaanyayahan ngayon ang lahat ng mga pambansang pamahalaan na lagdaan at patibayin ang mahalagang pandaigdigang kasunduan na ito, na nagbabawal sa paggamit, produksyon at imbakan ng mga sandatang nukleyar at nagtatakda ng batayan para sa kanilang kabuuang pag-aalis. Ang mga lungsod at bayan ay maaaring makatulong sa pagbuo ng suporta para sa kasunduan sa pamamagitan ng pag-back sa tawag ng ICAN: "Sinusuportahan ng mga lungsod ang TPAN".