manipesto

Manifesto ng 3rd World March for Peace and Nonviolence

* Ang Manipesto na ito ay ang tekstong napagkasunduan sa kontinente ng Europa, ang pagpapatibay nito sa pamamagitan ng pinagkasunduan sa iba pang mga kontinente ay nawawala.

Labing-apat na taon pagkatapos ng Unang World March para sa Kapayapaan at Walang Karahasan, ang mga dahilan na nag-udyok dito, na malayo sa pagbawas, ay pinalakas. Ngayong araw ang 3ª World March para sa Kapayapaan at Kawalang-Karahasan, ay higit na kailangan kaysa dati. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan lumalago ang dehumanization, kung saan kahit ang United Nations ay hindi isang sanggunian sa paglutas ng mga internasyonal na salungatan. Isang mundo na dumudugo sa dose-dosenang mga digmaan, kung saan ang sagupaan ng "geopolitical plates" sa pagitan ng nangingibabaw at umuusbong na mga kapangyarihan ay nakakaapekto sa mga populasyon ng sibilyan una sa lahat. Sa milyun-milyong migrante, refugee at mga taong lumikas sa kapaligiran na itinutulak na hamunin ang mga hangganan na puno ng kawalan ng katarungan at kamatayan. Kung saan sinusubukan nilang bigyang-katwiran ang mga digmaan at patayan dahil sa mga pagtatalo sa lalong kakaunting mga mapagkukunan. Isang mundo kung saan ang konsentrasyon ng kapangyarihang pang-ekonomiya sa ilang mga kamay ay sumisira, kahit na sa mga mauunlad na bansa, ang anumang pag-asa sa isang kagalingang lipunan. Sa madaling salita, isang mundo kung saan ang pagbibigay-katwiran ng karahasan, sa pangalan ng "seguridad", ay humantong sa mga digmaan ng hindi makontrol na sukat.

Para sa lahat ng ito, ang mga kalahok ng 3ª World March para sa Kapayapaan at Kawalang-Karahasan , "kami, ang mga tao", ay gustong maglabas ng isang mahusay na pandaigdigang sigaw sa:

“Nasa dulo na tayo ng isang madilim na makasaysayang panahon at wala nang magiging katulad ng dati. Unti-unting magsisimula ang bukang-liwayway ng bagong araw; magsisimulang magkaintindihan ang mga kultura; Ang mga tao ay makakaranas ng lumalaking pagnanais para sa pag-unlad para sa lahat, na nauunawaan na ang pag-unlad ng iilan ay nagtatapos sa pag-unlad para sa walang sinuman. Oo, magkakaroon ng kapayapaan at dahil sa pangangailangan ay mauunawaan na ang isang unibersal na bansa ng tao ay nagsisimula nang mahubog. Samantala, ang mga hindi naririnig sa atin ay gagawa mula ngayon sa lahat ng bahagi ng mundo upang bigyan ng pressure ang mga taong magpapasya, upang maikalat ang mga mithiin ng kapayapaan batay sa pamamaraan ng walang karahasan, upang ihanda ang daan para sa mga bagong panahon. .”

Silo (2004)

DAHIL MAY DAPAT GAWIN!!!

Ako ay nangangako na suportahan ito sa abot ng aking makakaya at sa isang boluntaryong batayan. 3rd World March for Peace at Walang karahasan na aalis sa Costa Rica sa Oktubre 2, 2024 at pagkatapos ng pag-ikot sa planeta ay magtatapos din sa San José de Costa Rica sa Enero 4, 2025, na naglalayong gawing nakikita at bigyang kapangyarihan ang mga paggalaw, komunidad at mga organisasyon, sa isang pandaigdigang pagsasama-sama ng mga pagsisikap na pabor sa mga layuning ito.

Pumirma ako: