Miyembro ng Base Team sa Manta

Miyembro ng Base Team sa Manta

Manta, también conocida como la Puerta del Pacífico, fue el punto de encuentro entre Pedro Arrojo de España, miembro del Equipo Base de la 2.a Marcha Mundial y Jacqueline Venegas quien junto a Alberto Benavides, Thomas Burgos de Ecuador y Santiago de Argentina lo acompañaron en las diferentes actividades que se prepararon durante su estancia

Handa ang Colombia na matanggap ang Marso

Handa ang Colombia na matanggap ang Marso

Ang mga nagpo-promosyon ng 2 World March para sa Kapayapaan at Nonviolence ay naghanda ng isang magandang video na nagmumungkahi sa lahat ng mga taga-Colombia sa kanilang pakikilahok. Inanunsyo ito ng mga kaibigan ni Bogotá: "Inaasahan ng Bogota ang Base Team." Ang kapayapaan ay sa Marso, ang karahasan ay nangyayari! Mula sa Barrancabermeja, ang aktibidad na inihanda ay ipinaalam sa kanya