Mga Bansa - TPAN

Ang Kasunduan sa Pagbabawal ng Nuclear Armas

Ang 7 Hulyo 2017, matapos ang isang dekada ng trabaho sa pamamagitan ng ICAN at mga kasosyo nito, isang napakalaki karamihan ng mga bansa sa mundo na pinagtibay ng isang palatandaan pandaigdigang kasunduan upang pagbawalan ang nuclear armas, opisyal na kilala bilang ang Treaty sa pagbabawal ng Nuclear Armas . papasok sa legal na puwersa sa sandaling 50 bansa ay nilagdaan at ratified.

Ang kasalukuyang sitwasyon ay mayroong 93 na lumagda at 70 na rin ang nagtibay. Sa hatinggabi ng Enero 22, 2021, ang TPAN ay nagkabisa.

Buong teksto ng kasunduan

Estado ng lagda / pagpapatibay

Bago sa kasunduan, nuclear armas ay ang tanging armas ng mass pagkawasak na hindi napapailalim sa isang kabuuang ban (kung ang mga ito kemikal at bakteryolohiko mga armas), sa kabila ng kanilang sakuna makatao at kapaligiran kahihinatnan ng matagal tagal. Ang bagong kasunduan sa wakas ay pumupuno sa isang makabuluhang agwat sa internasyonal na batas.

Ipinagbabawal nito ang mga bansa na umunlad, sumubok, gumawa, gumawa, maglilipat, magtataglay, mag-iimbak, magamit o magbanta na gumamit ng mga sandatang nukleyar, o upang pahintulutan ang mga sandatang nuklear na ilagay sa kanilang teritoryo. Ipinagbabawal din nito ang pagtulong, paghikayat o paghikayat sa sinuman na lumahok sa alinman sa mga aktibidad na ito.

Ang isang bansa na nagtataglay ng mga sandatang nukleyar ay maaaring sumali sa kasunduan, hangga't ito ay sumang-ayon na puksain ang mga ito alinsunod sa isang legal na umiiral at may takdang oras na plano. Sa katulad na paraan, ang isang bansa na sumasaklaw sa mga sandatang nukleyar ng ibang bansa sa teritoryo nito ay maaaring sumali, hangga't tumatanggap ito upang maalis ang mga ito sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon.

Ang mga bansa ay obligadong magbigay ng tulong sa lahat ng mga biktima ng paggamit at pagsubok ng mga sandatang nukleyar at gumawa ng mga hakbang para sa remediation ng kontaminadong mga kapaligiran. Kinikilala ng paunang salita ang pinsalang dulot ng mga sandatang nukleyar, kabilang ang hindi katimbang na epekto sa mga kababaihan at babae, at sa mga katutubo sa buong mundo.

Ang kasunduan ay napagkasunduan sa punong tanggapan ng United Nations sa New York sa Marso, Hunyo at Hulyo ng 2017, na may pakikilahok ng higit sa 135 na mga bansa, pati na rin ang mga miyembro ng civil society. Ang 20 Septiyembre 2017 ay binuksan para sa lagda. Ito ay permanente at magiging legal na umiiral para sa mga bansang sumali dito.

Ang pakikipagtulungan upang maipatupad ang TPAN ay isa sa mga priyoridad ng World March for Peace and Nonviolence.

Dokumento ng lagda o pagpapatibay