Reklamo tungkol sa pagkakaroon ng mga sandatang nuklear sa Italya

Isang reklamo ang isinampa sa Prosecutor's Office of the Court of Rome para sa mga sandatang nuklear noong Oktubre 2, 2023

Ni Alessandro Capuzzo

Noong Oktubre 2, ang reklamong indibidwal na nilagdaan ng 22 miyembro ng pacifist at anti-militarist associations ay ipinadala sa Prosecutor's Office of the Court of Rome: Abbasso la guerra (Down with war), Donne e uomini contro la guerra (Women and men against digmaan), Associazione Papa Giovanni XXIII (Pope John XXIII Association), Centro di documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale (Documentation Center of the International Pacifist Manifesto), Tavola della Pace Friuli Venezia Giulia (Friuli Venezia Giulia Peace Table), Rete Diritti Accoglienza Solidarietà ( International Solidarity Welcome Rights Network), Pax Christi, Pressenza, WILPF, Centro sociale 28 maggio (Mayo 28 Social Center), Coordinamento No Triv (No Triv Coordinator), at mga pribadong mamamayan.

Kabilang sa mga nagrereklamo ang mga propesor sa unibersidad, abogado, doktor, sanaysay, boluntaryo, tagapagturo, maybahay, pensiyonado, Comboni Fathers. Ang ilan sa kanila ay kilala, tulad nina Moni Ovadia at Padre Alex Zanotelli. Ang tagapagsalita ng 22 ay ang abogadong si Ugo Giannangeli.

Ang mga abogadong sina Joachim Lau at Claudio Giangiacomo, mula sa IALANA Italia, ay nagsampa ng reklamo sa ngalan ng mga nagsasakdal.

Ang reklamo ay inilarawan ng mga promotor sa isang press conference na ginanap, na makabuluhang, sa harap ng base militar ng Ghedi, kung saan pinaniniwalaan ng mga awtorisadong mapagkukunan na mayroong mga nuclear device.

Mga larawan ng press conference na nagpapakita ng reklamo, sa harap ng Ghedi nuclear air base

Hinihiling sa kanila na siyasatin ang pagkakaroon ng mga sandatang nuklear sa Italya at mga posibleng responsibilidad

Ang reklamong inihain noong Oktubre 2, 2023, sa harap ng Prosecutor's Office of the Court of Rome ay humiling sa mga mahistrado ng pagsisiyasat na imbestigahan, una sa lahat, upang matukoy ang pagkakaroon ng mga sandatang nuklear sa teritoryo ng Italya at, dahil dito, ang mga posibleng responsibilidad, mula rin sa isang kriminal na pananaw, dahil sa pag-aangkat at pagmamay-ari nito.

Ang reklamo ay nagsasaad na ang pagkakaroon ng mga sandatang nuklear sa teritoryo ng Italya ay maaaring ituring na totoo kahit na hindi pa ito opisyal na inamin ng iba't ibang mga pamahalaan na sumunod. Ang mga mapagkukunan ay marami at mula sa mga artikulo sa pamamahayag na hindi kailanman ipinagkait sa mga makapangyarihang siyentipikong journal at mga kaganapang pampulitika.

Tinutukoy ng ulat ang pagkakaiba sa pagitan ng pambansa at internasyonal na mga mapagkukunan.

Kabilang sa una ang tugon ni Minister Mauro sa isang parlyamentaryong tanong noong Pebrero 17, 2014, isang tugon na, sa pamamagitan ng pagtatangkang gawing lehitimo ang pagkakaroon ng mga device, ay tahasang kinikilala ang kanilang pag-iral. Kasama rin sa mga mapagkukunan ang isang dokumento mula sa CASD (Center for Higher Defense Studies) at CEMISS (Military Center for Strategic Studies).

Ang mga internasyonal na mapagkukunan ay marami rin. Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay-diin sa pagsisiyasat ng Bellingcat (asosasyon ng mga mananaliksik, akademya at investigative na mamamahayag) noong Mayo 28, 2021. Ang mga resulta ng pagsisiyasat na ito ay kabalintunaan, dahil habang ang mga pamahalaan ng Europa ay nagpapatuloy sa pagtatago ng lahat ng impormasyon, ang militar ng US ay gumagamit ng mga aplikasyon upang iimbak ang malaking halaga ng data na kinakailangan para sa pag-iimbak ng artilerya. Ito ay nangyari na ang mga talaan ng mga application na ito ay naging pampublikong domain dahil sa kapabayaan ng militar ng US sa paggamit ng mga ito.

Batay sa maraming mga mapagkukunan na binanggit, ang pagkakaroon ng mga nuclear device sa Italya ay maaaring ituring na tiyak, partikular na ang tungkol sa 90 sa mga base ng Ghedi at Aviano.

Naaalala ng reklamo na niratipikahan ng Italya ang Non-Proliferation Treaty (NPT)

Naaalala ng reklamo na niratipikahan ng Italya ang Non-Proliferation Treaty (NPT) noong Abril 24, 1975, na nakabatay sa prinsipyo na ang mga Estadong nagtataglay ng mga sandatang nuklear (tinatawag na “mga bansang nuklear”) ay nagsasagawa na huwag ilipat ang mga sandatang nuklear sa mga iyon huwag pag-aari ang mga ito (tinatawag na "mga bansang hindi nukleyar"), habang ang huli, kabilang ang Italya, ay nangangakong hindi tumanggap at/o makakuha ng direkta o hindi direktang kontrol sa mga sandatang nuklear (artikulo I, II, III).

Ang Italy, sa kabilang banda, ay hindi nilagdaan o niratipikahan ang Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons na inaprubahan noong Hulyo 7, 2017 ng UN General Assembly at nagpatupad noong Enero 22, 2021. Kahit na wala itong lagda na tahasan at awtomatikong kuwalipikado ang pagkakaroon ng mga sandatang nuklear bilang ilegal, pinaninindigan ng reklamo na totoo ang pagiging ilegal.

Panloob ng Ghedi base.
Sa gitna ay may bombang B61, sa kaliwang itaas ay mayroong MRCA Tornado, na hakbang-hakbang ay pinalitan ng F35 A's.

Susunod, gumawa siya ng analytical review ng iba't ibang batas sa mga armas (Law 110/75; Law 185/90; Law 895/67; the TULPS Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) at nagtapos sa pagsasabi na ang mga atomic device ay nasa loob ng kahulugan. ng “mga sandata ng digmaan” (Batas 110/75) at “mga materyales para sa mga sandata” (Batas 185/90, art. 1).

Sa wakas, tinutugunan ng reklamo ang tanong ng pagkakaroon o kawalan ng mga lisensya at/o mga pahintulot sa pag-import, dahil ang kanilang kumpirmadong presensya sa teritoryo ay kinakailangang ipagpalagay ang kanilang pagpasa sa hangganan.

Ang katahimikan tungkol sa pagkakaroon ng mga sandatang atomiko ay hindi rin maiiwasang makakaapekto sa pagkakaroon o kawalan ng mga awtorisasyon sa pag-import. Ang anumang awtorisasyon ay sasalungat din sa artikulo 1 ng Batas 185/90, na nagtatatag ng: “Ang pag-export, pag-import, pagbibiyahe, paglipat sa loob ng komunidad at intermediation ng materyal ng armas, gayundin ang paglilipat ng mga nauugnay na lisensya sa produksyon at ang paglipat ng produksyon. , ay dapat umangkop sa patakarang panlabas at pagtatanggol ng Italya. "Ang ganitong mga operasyon ay kinokontrol ng Estado alinsunod sa mga prinsipyo ng Republican Constitution, na nagtatakwil sa digmaan bilang isang paraan ng pag-aayos ng mga internasyonal na hindi pagkakaunawaan."

Itinuturo ng reklamo ang Tanggapan ng Tagausig ng Roma bilang karampatang forum para sa hindi maiiwasang paglahok ng Pamahalaang Italyano sa pamamahala ng mga sandatang nuklear.

Ang reklamo, na suportado ng 12 annexes, ay nilagdaan ng 22 aktibista, pasipista at anti-militarists, na ang ilan ay may matataas na posisyon sa mga pambansang asosasyon.

Mag-iwan ng komento